Zzjz Jesen 01

Početak rada Savetovališta za ishranu u Zavodu za javno zdravlje Požarevac

POŽAREVAC VESTI

Savetovalište za ishranu

 

Pravilna ishrana je jedan od bitnih preduslova dobrog zdravlja. Svaka osoba, po polu, godinama, stanju zdravlja i dnevnim aktivnostima, ima specifične potrebe u pogledu izbora namirnica i njihove ukupne energije. Učestalost nutritivnih faktora rizika u populaciji naše sredine (visoka stopa morbiditeta i mortaliteta od hroničnih masovnih nezaraznih bolesti – kardiovaskularnih i malignih oboljenja, šećerne bolesti) bila je podstrek za uvođenje savetovališnog rada u oblasti pravilne ishrane.

Osnovna delatnost Savetovališta za ishranu je prevencija nutritivnih faktora rizika kod zdravih pacijenata i medicinska nutritivna terapija patoloških stanja

Rad sa pacijentima u Savetovalištu je individualan ili u vidu grupne terapije, a zasnovan je na principima Svetske zdravstvene organizacije, čija osnova je obezbeđivanje nutritivno vredne, raznovrsne i izbalansirane ishrane svim kategorijama stanovništva. Preporuke za pravilnu ishranu pacijenta određuju se u skladu sa nutritivnim preporukama i principima medicinske dijetetike, a na osnovu opšteg i zdravstvenog stanja osobe, njegove dnevne fizičke aktivnosti, kao i rizika od oboljevanja od određenih bolesti obzirom na porodičnu anamnezu i način života.

Preglede u Savetovalištu obavljaju četiri lekara specijalista higijene, svake srede u terminu 15 – 19 časova, i to:

prva sreda u mesecu: dr Teodora Đurić, 064/873-40-00
druga sreda u mesecu: dr Snežana Plećević, 064/873-40-40
treća sreda u mesecu: dr Svetlana Novaković, 064/864-90-76
četvrta sreda u mesecu: dr Tanja Mitić, 064/864-90-80.

Savetovaliste

Pregled u savetovalištu se sastoji od:

anamneze porodične, lične i anamneze ishrane
uvida u laboratorijske analize (KKS, biohemijske analize, enzimi jetre, lipidni statis i urin)
antropometrijskih merenja (TV,TM, TA)
izračunavanja BMI
određivanje medicinske nutritivne terapije i upoznavanja sa principima pravilne ishrane
izrada jelovnika.

 

 

– Zakazivanje i potrebna dokumenta

 

Specijalistički predled u Savetovalištu se zakazuje na gore naglašene brojeve telefona izabranih specijalista, radnim danima od 7 – 14.30 časova.

Za specijalistički pregled potreban je uput lekara, a ukoliko uput nije obezbeđen pregled se naplaćuje, i to:

cena prvog specijalističkog pregleda iznosi 1.400,00 din.
cena kontrolnog specijalističkog pregleda iznosi 300,00 din.