Pozarevac vreme ulica gopro

Počinje podnošenje zahteva za priključivanje nelegalnih objekata

Društvo Vesti

Vlasnici nezakonito izgrađene porodične kuće ili stana od danas mogu da podnesu zahtev za priključenje na struju, gas, grejanje, vodu i kanalizaciju. Zahtevi se podnose službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj teritoriji se nalazi objekat, a rok za predaju zahteva ističe 15. oktobra.

Za podnošenje zahteva neophodno je, osim lične karte i dokaza o vlasništvu nad nekretninom, predati i geodetski snimak objekta.

Priključenje je, inače, moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji se koristi za stanovanje. Kada je reč o proceduri podnošenja zahteva, ona je detaljno opisana u uputstvu koje je objavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), a na osnovu nedavno usvojene Uredbe.

Vlasnik nelegalnog objekta može podneti zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili pojedinačno na struju, gas, grejanje, vodu ili kanalizaciju.

Za vlasnike stanova zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Pored toga, dostavljaju se i zahtevi vlasnika stanova, sa dokazima propisanim uredbom, za svaki pojedinačni stan.

Za zgrade zahtev obavezno sadrži i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice…) na distributivni sistem električne energije.

U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahteve podnose vlasnici stanova.

U opštinsku ili gradsku službu za ozakonjenje treba poneti očitanu ličnu kartu (ili fotokopiju u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika nelegalnog objekta i članova njegovog domaćinstva, kao i geodetski snimak objekta.

Uz to, treba priložiti i neki od dokaza poput Ugovora o kupovini ili izgradnji stana, odnosno o kupovini objekta u izgradnji, rešenje o nasleđivanju ili sličnu ispravu koja bi mogla da posluži za dokazivanje prava imovine na toj nepokretnosti. U uputstvu MGSI pobrojano je, inače, desetak mogućih dokaza.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se i dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja.

„Vlasnik koji nema prebivalište u objektu koji je predmet priključenja dostavlja izjavu da će se odmah po privremenom priključenju sa članovima porodičnog domaćinstva useliti u objekat“, stoji u uputstvu MGSI.

Nadležni organ dužan je da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izda obaveštenje o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje, a ako utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi za privremeno priključenje komunalnu infrastrukturu, onda o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu.

U slučaju da postoje uslovi za privremeno priključenje, nadležni organ o tome obaveštava privredno društvo (komunalno preduzeće).