Prvaci2

Počinje UPIS u PRVI razred osnovne škole

VESTI

Počinje upis za prvi razred osnovne škole i traje do kraja maja, a u školu kreću deca rođena od 1. marta 2010. do 28. februara 2011. godine.

Da biste upisali dete u školu, neophodno je da prethodno obavite lekarske preglede i prikupite neophodnu dokumentaciju.

 Prikupljanje neophodne dokumentacije

Da biste upisali dete u željenu školu, neohodno je da sa sobom imate:

* Izvod iz matične knjige rođenih (vadi se u opštini i ne plaća se)

* Uverenje o prebivalištu deteta (vadi se u policijskoj upravi i ne plaća se)

* Potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa (dobija se u vrtiću)

* Dokaz o obavljenom lekarskom pregledu i izvršenoj vakcinaciji

Uputi kod pedijatra

Kod izabranog pedijatra treba da dobijete upute za specijalističke preglede i laboratorijske analize, a preglede morate da zakažete, ili će to uraditi pedijatar.

Specijalistički pregledi

Da bi dete dobilo lekarsko uverenje mora da bude pregledano kod OTORINOLARINGOLOGA, OFTAMOLOGA, FIZIJATRA, LOGOPEDA I STOMATOLOGA.

Takođe, neophodne su LABORATORIJSKE ANALIZE krvi i urina (krv se vadi iz prsta).

Sistematski pregled

Svu prikupljenu dokumentaciju donesite sekretaru škole u koju želite da upišete dete. Tada ćete zakazati termin testiranja kod školskog psihologa i pedagoga koji ispituju:

* Emotivnu zrelost deteta – koliko je samostalno, spremno da se odvoji od porodice, da ima obaveze;

* Socijalnu zrelost deteta – koliko je spremno “da sedi mirno na času”, da stiče prijatelje i produbljuje poznanstva sa vršnjacima;

* Intelektualnu zrelost deteta – da li dete može da stiče nova znanja i na koji način.

Izbor škole

Ako želite dete da upišete u neku drugu školu, a ne u onu kojoj teritorijalno pripada, kod sekretara škole popunite molbu za upis deteta u prvi razred, bez obzira na adresu iz prijave prebivališta. Rok da to uradite zvanično je bio do 1. februara, mada u principu škole i dalje primaju molbe.

O tome da li ima mesta za vaše dete u željenoj školi, bićete obavešteni najkasnije do početka maja. Prioritet pri upisu imaju deca koja teritorijalno pripadaju određenoj obrazovnoj ustanovi. Škola je dužna da upiše svako dete sa njenog područja. A među onim koji joj ne pripadaju prioritet imaju braća i sestre, odnosno oni koji su ranije podneli zahtev.

Upis i testiranje

Za raniji upis mogu da se prijave i deca rođena od 1. marta 2011. do 29. februara 2012. godine, ali odluka o tome da li će dete biti upisano zavisi od procene psihologa škole da li je spremno za pohađanje nastave.

Završni deo pregleda je opet kod izabranog pedijatra, a podrazumeva provere vakcinacije deteta. Do upisa u osnovnu školu dete je već trebalo da bude vakcinisano protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, malih boginja, zauški i rubeola. Vakcinacija pred polazak u osnovnu školu obuhvata: DT – protiv difterije i tetanusa (druga revakcinacija); OPV – protiv dečje paralize (druga revakcinacija); MMR – revakcinacija protiv malih boginja, zauški i rubeole.