Eagrar 990x990

Pomoć poljoprivrednicima u opštini Žabari

Brančevski okrug Društvo Vesti Žabari

OBAVEŠTENjE – eAgrar

U utorak, 14. februara 2023. godine u prostorijama opštine Žabari, kancelarija za pomoć poljoprivrednicima sa početkom u 9 časova pozivaju se nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da dođu kako bi im se izdali parametri za mobilnu aplikaciju ConsentID neophodni za platformu eAgrar.

Neophodna dokumentacija:
– Lična karta nosioca RPG
– Pametan telefon
– E-mail adresa