Ugovori Lpa 01

Potpisani ugovori sa lokalnim udruženjima i organizacijama za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja sa invaliditetom u 2023. godini.

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Grad Požarevac je potpisao ugovore sa lokalnim udruženjima i organizacijama koja su učestvovala na konkursu za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Grad Požarevac je potpisao ugovore o dotaciji za sufinansiranje projekata i programa udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom u 2023. godini.

Osim udruženja, pravo učešća na konkursu imale su opštinske i međuopštinske organizacije, pod uslovom da sprovode aktivnost ili da imaju sedište na teritoriji grada Požarevca. Ugovore je potpisalo devet udruženja.

„Kako bi pokazali našu nameru da ovoj oblasti damo još veći akcenat, dozvolili smo udruženjima čija je osnovna delatnost zaštita lica sa invaliditetom, pravo učešća i na drugim javnim pozivima koje raspisuje Grad. Tu pre svega mislim na oblast sportskih programa i oblasti obuhvaćene realizacijom programa, odnosno projekata nevladinih organizacija i udruženja. Sve ovo imaće kao rezultat boljitak čitave zajednice u budućnosti, naročito kada uzmemo u obzir činjenicu da mnogobrojni talenti i veštine osoba sa invaliditetom i danas ostaju neotkriveni i neiskorišćeni. Naravno, ovo je samo jedna u nizu stvari i oblasti koje lokalna samouprava podržava preko nevladinih organizacija i siguran sam da ćemo i u budućnosti imati istu ovakvu saradnju“, rekao je Pavlović.

Grad Požarevac putem javnog konkursa finansira i realizaciju Lokalnog akcionog plana za period od 2021. do 2025. godine, a u 2023. godini u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara. Tako da je za podršku udruženjima koja se unapređenjem položaja osobama sa invaliditetom, odvojeno je ukupno 9,5 miliona dinara.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje imaju za cilj da se osobe sa invaliditetom u što većoj meri uključe u sve tokove društvenog života, kao i da im život u našem gradu bude bolji i kvalitetniji.