Pio Potvrde

Potvrde za školarce – Porodične penzionere

DRUŠTVO POŽAREVAC VESTI

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća da je do 22. septembra rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata prinadležnosti.

Studenti to moraju da učine tokom oktobra.

Foto:P.J.

Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija. Ukoliko potvrde o školovanju budu dostavljene posle 22. septembra, korisnicima porodičnih penzija će biti obustavljena isplata za septembar, a pripadajuća penzija će im biti isplaćena uz oktobarsku penziju početkom novembra.

Učenici, inače, imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života, a studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršene 26. godine.