Skupstina Požarevac 02

Požarevački parlament zaseda u ponedeljak, 20. marta – Prvo ovogodišnje skupštinsko zasedanje

Društvo Požarevac Vesti

Predrag Mijatović, predsednik Skupštine grada Požarevca sazvao je  za ponedeljak, 20. marta, dvadeset četvrtu sednicu gradskog parlamenta.

Na prvom ovogodišnjem skupštinskom zasedanju Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2023. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac.

Na dnevnom redu je predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2022. godinu. Pred odbornicima su i odluke o davanju na upravljanje i održavanje Trenažnog centra „Velibor Vasović“ u Požarevcu i Atletskog stadiona „Profesor Jovo Budimir“ u Požarevcu, Javnoj ustanovi „Sportski centar Požarevac“ u Požarevcu.

Odbornici će se izjasniti i o odluci o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost, kao i  odlukama o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca, o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima i  izmeni i dopuni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima., ali i o zaključku  kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2023. godinu.

Na dnevnom redu biće i Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada i razvoja i finansijske planove ustanova i fondacije za 2023. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to: Centra za socijalni rad Požarevac, Istorijskog arhiva Požarevac,

Centra za kulturu Požarevac,  Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac,  Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac,  Narodnog muzeja Požarevac,  Javne ustanove „Sportski centar Požarevac“,  Turističke organizacije Grada Požarevca,  Fondacije Milenin dom – Galerije Milene Pavlović – Barili i   Apotekarske ustanove Požarevac.

Pred odbornicima će se naći i  predlozi rešenja o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i trećih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za četvrti kvartal 2022. godine,  odluke o poveravanju šuma, o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Požarevca i o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovca na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac.

 

Na ovom zadedanju biće izabrana vršilac dužnosti direktorke ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac.

Izvor SatTv