Radovi 014

Radovi na više lokacija u Gradu Požarevcu

POŽAREVAC VESTI

U toku su radovi na više lokacija u Gradu Požarevcu, i to u mesnim zajednicama Sopot , Park i Burjan.

– Ojačavanje kolovozne konstrukcije u ulici Živana Cvejića u dužini od 250 metara i širine 3,5 metara. Vrednost radova je oko 1.500.000 dinara.
–  Radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u ulici Simonidina u dužini od 290 metara i širine 4 metra. Vrednost radova je oko 1.750.000 dinara.
– Radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u ulici Jovana Cvijića u dužini od 200 metara i širine 3 metra. Vrednost radova je oko 1.000.000 dinara.

radovi 015

–  Radovi na ojačavanju kolovozne konstrukcije u ulici Ljube Stepića u dužini od 1000 metara i to: 300 metara u širini od 6 metara, 310 metara u širini od 4 metra i 390 metara u širini od 3,5 metara.

Vrednost radova je oko 6.577.500 dinara.

Ukupna dužina: 1.740 metara.

Ukupna vrednost navedenih radova je 10.827.500 dinara