Izbori

Raspisani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13. novembar

BRANIČEVSKI OKRUG POLITIKA

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, raspisala je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 13. novembar 2022. godine.

Nakon četiri godine raspisujemo redovne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Članove za nacionalne savete biraju 23 nacionalne manjine, od toga je 19 nacionalnih manjina ispunilo uslove za neposredne izbore, a četiri putem elektorske skupštine, izjavila je Čomić i pozvala pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak, kako bi iskoristili pravo da učestvuju na izborima i budu birani odnosno biraju članove nacionalnog saveta svoje nacionalne manjine. Nacionalni saveti kao tela manjinske samouprave ostvaruju svoja ovlašćenja u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama i oni odgovaraju građanima koji su ih birali, a mi svi zajedno odgovaramo za ocenu samih pripadnika nacionalnih manjina o tome kako žive u Srbiji, naglasila je Čomić.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta. Zakonom je propisano da se redovni izbori za članove svih nacionalnih saveta, pa i za članove prvog saziva nacionalnog saveta održavaju istovremeno odnosno istog dana. Postoje dva načina izbora članova nacionalnih saveta: neposredno i putem elektorske skupštine.

Ministarstvo je 3. septembra 2022. godine u 24 časa privremeno zaključilo posebne biračke spiskove, koji se vode za 23 nacionalne manjine, kako bi se utvrdilo koje nacionalne manjine će nacionalni savet birati na neposrednim, odnosno elektorskim izborima.

Na osnovu privremenog zaključenja posebnog biračkog spiska utvrđeno je da je 19 nacionalnih manjina ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, ruska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore putem elektorske skupštine (goranska, makedonska, crnogorska i hrvatska).

Nakon privremenog zaključenja, upis pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak je nastavljen 4. septembra 2022. godine.

 

Pratite o izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina i na veb-stranici opštine Kučevo:

„LOKALNA SAMOUPRAVA / Izbori i referendumi / Izbori 13.11.2022. (manjine u RS)“.