Skupstina Požarevac 01

Skupština Požarevca usvojila budžet za 2023.godinu

DRUŠTVO POLITIKA POŽAREVAC

Skupština grada Požarevca danas je usvojila budžet za 2023. godinu koji iznosi 5.352.022.769 dinara.

U kapitalnim ulaganjima  za narednu godinu navedeno je 11 investicija,

To su:

Rekonstrukcija otvorenih bazena Sportskog centra – oko 297 miliona dinara
Rehabilitacija kolovoza i trotoara u ulici 6.Ličke divizije (od Čačlice do škole) – oko 90,4 miliona
Asfaltiranje Prvomajske ulice u Kostolcu –  68,4 miliona
Izmeštanje 35kW razvodnog postrojenja (trafo) na lokaciji Koncerna Bambi – oko 46,7 miliona
Izgradnja 4 istražna bunara na izvorištima Meminac i Ključ – 50,4 miliona
Povezivanje Ostrova na sistem Toplifikacije, 4,faza – 40 miliona
Pribavljanje zemljišta vojnog kompleksa u Ljubičevu – 3,6 miliona
Adaptacija školskog dvorišta sa sportskim terenima Požarevačke gimnazije –  oko 17,7 miliona
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrtića u Drmnu (220m2) – oko 16,8 miliona
Izgradnja kišne kanalizacije u ulicama Kničaninova, Njegoševa i Sremska – oko 13 miliona
Rehabilitacija kolovoza i trotoara u Knićaninovoj ulici- oko 12,1 milion

Opšti prihodi i primanja budžeta su 3.674.496.418 dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika 23.656.305, transferi od drugih nivoa vlasti 31.823.894 dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 75.263.286, raspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 1.461.127.291, neutrošena sredstva, donacije, pomoći transfera iz ranijih godina 2.953.895, roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti 2.300.000, neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti 80.401.680 dinara. Ukupan prihod je 5.352.022.769 dinara.

Dodao je da su ukupni tekući prihodi i primanja iznose 3.674.496.418 dinara, što je povećanje od 6,89 odsto na iznos predviđen Rebalansom budžeta 2022. godine.

U narednoj godini najviše novca iz budžeta predviđeno je za rekonstrukciju gradskog bazena, kao i dogradnju objekta za bazensku tehniku, 296.864.440 dinara.

Druga najskuplja investicija u narednoj godini za koju je planirano 90,3 miliona dinara je rehabilitacija kolovoza i trotoara u ulici 6. ličke divizije u Požarevcu, prva faza – od ulice Moše Pijade do Osnovne škole „Desanka Maksimović“