Mapa Grada Pozarevca

Smoljinac buduća gradska opština Požarevca?

Vesti

Kako Poportal nezvanično saznaje, grupa meštana iz Smoljinca, sela u opštini Malo Crniće, podržana od privrednika ovog sela, pokrenuće inicijativu za pripajanje Smoljinca gradu Požarevcu. U tom slučaju Smoljinac bi postao druga po redu požarevačka gradska opština, posle
Kostolca. Na ovaj potez grupa meštana odlučila se, kako smo saznali iz njihovih krugova, zbog lošeg funkcionisanja opštine Malo Crniće, nedostatka podrške od strane lokalne vlasti i brojnih infrastrukturnih problema, poput nerešenog pitanja malocrnićke deponije, koja gori više od mesec dana, o čemu je nedavno izveštavala i nacionalna televizija RTS. Poslednja dva meseca nije odnošeno smeće pa su se po selima pored kontejnera pojavile ogromne gomile smeća koje vetar i zivotinje raznose, tvrde meštani Smoljinca. Prethodnih dana se počelo sa odnošenjem smeća ali samo iz centralnih ulica. Ostali meštani još uvek imaju gomile ispred dvorišta u stalnom isčekivanju da će doći na red. Takav problem imaju i ostala naselja u malocrnićkoj opštini.Vodovod ne funkcioniše u selima u kojima postoje davno urađeni bunari i rezervoari. Pokretači inicijatice tvrde da se ulažu ogromna sredstva u Domove kultura u koje niko ne ulazi a zapostavljaju se vitalne investicije. Industrijska zona je tema već više godina i još uvek se nije krenulo dalje od određivanja lokacije. Smoljinčani smatraju da je nelogično da Malo Crniće, koje je manje od Smoljinca bude njihov glavni politički, administrativni i ekonomski centar. Oni kažu da su i ovako u najvećoj meri naslonjeni na grad Požarevac, u kome se nalaze sva sedišta državne uprave. Sa druge strane, veliki broj Smoljinčana posluje u Požarevcu ili tamo ima nekretnine, što je još jedan razlog za pripajanje Smoljinca najvećem gradu u Braničevskom okrugu. Navodno, ovu inicijativu spremna su da podrže i druga veća sela u opštini Malo Crniće. Kako Smoljinčani kažu, ideju bi podržali meštani Salakovca, Šapina, Malog Gradišta, verovatno i Velikog Crnića. U stvari, samo na taj način, pristupanjem još nekoliko sela, Smoljinac bi mogao da postane sedište nove požarevačke gradske opštine, jer sam ne ispunjava uslove, pre svega one o broju stanovnika.

Tabla na skretanju za Smoljinac

Inače, ovo nije prvi put da se pojavljuju inicijative o pripajanju mesta pa i čitavih administrativnih centara i lokalnih samouprava gradu Požarevcu. Odmah po dobijanju statusa grada, pojavile su se ideje da se teritorija Požarevca proširi i na opštine Žabari i Malo Crniće, ali se dalje od kuloarskih priča nije odmaklo. Inače, Grad Požarevac po statutu treba da ima najmanje dve gradske opštine. Za sada ima jednu – Kostolac.

Postoji inicijativa da Mesna zajednica Burjan takođe dobije status gradske opštine, jer ispunjava gotovo sve uslove. Da li će Smoljinac biti još jedna gradska opština Požarevca i pravi presedan, budući da se trenutno teritorijalno ne graniči sa Požarevcom, ostaje da se vidi.