Derat

Sprovođenje akcije SISTEMATSKE DERATIZACIJE grada Požarevca

Vesti

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 17.04.2017. DO 28.04.2017. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU  (MERE SUZBIJANJA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA.

SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE
Vrsta tretmana
Gradska domaćinstva stambeni objekti
Gradska domaćinstva individualni objekti
Seoska domaćinstva
Centralna deponija
Seoska deponija
Divlje deponije
Šahtovi fekalnih kanalizacija
Gradska groblja
Seoska groblja

NAGLAŠAVAMO DA JE AKCIJA SPROVOĐENJA SISTEMATSKE DERATIZACIJE BESPLATNA.

U CILJU USPEŠNOSTI AKCIJE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NEOPHODNO JE DA I SVA PRAVNA LICA SPROVEDU AKCIJU DERATIZACIJE  U NAVEDENOM PERIODU.