Vojne vežbe će se izvoditi sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima (MES) na poligonu „Mogila“

Vesti
Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES.
Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim
sredstvima na poligonu „Mogila“.
Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 27. i 28.04.2017. godine u vremenu od
07,00 do 16,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske
livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.
1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i
stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.
2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES
biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI
DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.
3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta
delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu
opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu
pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.
Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u
Požarevcu.