Treća godina bez tužioca

Vesti

Više javno tužilaštvo u Požarevcu već treću godinu nema tužioca. Od kako je krajem 2014. godine otišao Momčilo Dević, na tu važnu funkciju niko nije postavljen.

Tokom 2016. i 2017. postavljani su vršioci funkcije višeg javnog tužioca. Do kraja prošle godine tu funkciju obavljala je Nataša Trninić iz Beograda, koju je 1. januara 2017. postavila Zagorka Dolovac, republički javni tužilac. Nakon što joj je istekao jednogodišnji mandat, Trninićeva je vraćena u beogradsko tužilaštvo, a Zagorka Dolovac nije imenovala novog vršioca funkcije VJT Požarevac.

Zato od 1. januara 2018. ovim tužilaštvom upravlja rukovodilac.

Apelacioni javni tužilac u Kragujevcu, neposredno viša instanca, na to mesto postavio je Dragana Rupara, zamenika višeg javnog tužioca u Požarevcu.