Zabari Opstina 2

Uvid u poseban birački spisak u opštini Žabari

Brančevski okrug Politika

Na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (“ Službeni glasnik RS“,broj 104/09 i 99/11) i člana 48. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (“Službeni glasnik RS“,broj 72/09 i 20/14), Odluke US broj 55/14 i 47/18, Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine (“Službeni glasnik RS“,broj 100/22), koji su raspisani za 13.11.2022.godine, opštinska uprava Žabari obaveštava građane sa područja opštine Žabari da :

do zaključenja posebnog biračkog spiska dana 28.10.2022.godine u 24,00 časova, u prostorijama opštinske uprave Žabari, u ulici Kneza Miloša 103 u Žabarima kancelarija broj 10 i 11 (šalter sala i matičarska služba),mogu izvršiti uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku posebnog biračkog spiska. Isključivo na lični zahtev. Radno vreme je svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova.

Uvid u poseban birački spisak može se izvršiti i na internet stranici: https:/upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

Od zakljljučenja posebnog biračkog spiska pa do 72 časa pre održavanja izbora,upis birača koji nisu upisani u birački spisak i promene u istom vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 012/250-130,lok 13.