VEĆE PLATE ZA SVE- glasi slogan udruženih SINDIKATA

Vesti

Evropska konfederacije sindikata je pokrenula kampanju „Veće plate za sve“, u koju je uključena i Srbija, s obzirom da je u našoj zemlji za prosečnu potrošačku korpu potrebno izdvojiti jednu i po prosečnu zaradu.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović je rekao da bi se sa većim zaradama smanjile nejednakosti u društvu. „Profit našim firmama je porastao prošle godine u odnosu na 2015. godinu tri puta, a plate su ostale iste, na nivou koji zabrinjava i vređa zaposlene“, istakao je Orbović.

Najveći rast plata, više od 30 odsto, bio je 2006. i 2007. godine i 402 evra je bila prosečna zarada u Srbiji 2008. godine, dok je minimalna zarada bila 0,86 evra po satu. „Posle Svetske ekonomske krize kreće smanjivanje i 2009. je prosečna plata bila 337 evra, a 2016. godine 374 evra“, rekao je Orbović, dodajući da je prošle godine minimalna zarada bila 0,92 evra po satu.

U Evropi 30 miliona ljudi rade za platu od koje ne mogu da žive

Zamenik generalnog sekretara Evropske konfederacije sindikata, sa sedištem u Briselu, Peter Šerer kaže da je zarade posebno treba povećati u zemljama gde su radnici najviše trpeli, a tako da se od tih zarada može pristojno živeti. Šerer naglašava da će u Evropi više od 30 miliona ljudi radi za platu od koje ne može da živi, kao i da posebno treba pomoći žene.

Potpredsednik SSSS Duško Vuković je rekao da bi trebalo izjednačiti prosečnu zaradu sa prosečnom potrošačkom korpom ili bar izjednačiti minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom. On je rekao da je 2016. profit 97.000 firmi koje zapošljavaju više od milion zaposlenih bio 229 milijardi dinara.

Na prosečnu platu u Srbiji od 46.000 bruto plata je 75.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Grgurević je rekao da je Srbija konačno krenula putem stabilizacije i napretka, što svi potvrduju i MMF i Svestska banka i Fiskalni savet.

On je podsetio da je privredni rast prošle godine bio 2,8 odsto, da je nezaposlenost smanjena 13,8 odsto, a izvoz je povećan za 11,5 odsto i drugo. „Sada to treba pretočiti u novi razvoj, povećanje standarda i kvalitetniji život svih građana Srbije“, rekao je državni sekretar.

Istakao je da vlada daje velike podsticaje za razvoj domaće privrede, ali i dolazak stranih investitora. On je podsetio i da su 72 strane kompanije koje su dobile podsticaje zapoposlile oko 40.000 radnika, što je oko 27.500 više nego što je bilo ugovorom predviđeno da zaposle.