SAOPŠTENJE JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ POŽAREVAC

VESTI

Na osnovu informacija objavljenih u pojedinim medijima od 11. septembra 2017. a u vezi sa Obaveštenjem šefa Odseka za sanitarni nadzor Požarevac u Odeljenju za sanitarnu inspekciju, Vere Jonović od 23.avgusta 2017., koje se poziva na Stručno mišljenje o higijenskoj ispravnosti vode za piće na PPV Mlava Drmno i u mreži u selu Drmno, selu Stari Kostolac i delu naselja Kanal u Kostolcu broj 2070 od 21.avgusta 2017., JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac dostavlja sledeće saopštenje:

1. JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Grad Požarevac su upoznati sa svim relevantnim informacijama od značaja za kvalitet i količinu vode koja se plasira sa postrojenja PPV Mlava i u mreži u selu Drmno, selu Stari Kostolac i delu naselja Kanal u Kostolcu i tom smislu održava redovno praćenje analiza uzoraka, stanja mreže, izveštaja stručnih službi i primedbi korisnika. Pored toga, predstavnici JKP ViK održali su ovim povodom sastanke, najpre sa ZZJZ Požarevac 19.8.2017., a potom i zajednički sastanak sa Verom Jonović i predstavnicima ZZJZ Požarevac 21.8.2017., kako bi nadležni organi i ustanove imali punu i adekvatnu informaciju o tehničkoj ispravnosti postrojenja i mreže i aktivnostima koje se sa tim ciljem trenutno preduzimaju.

2. Analizom izveštaja o kvalitetu uzoraka koje je obradio ZZJZ Požarevac, nedvosmisleno je utvrđeno da se voda koja se plasira sa PPV Mlava o kome se stara ViK PO SVIM PARAMETRIMA IMA SMATRATI ISPRAVNOM ZA PIĆE i da se kao takva dalje distribuira mrežom do potrošača u selu Drmno, selu Stari Kostolac i u delu naselju Kanal u Kostolcu.

3. Analizom stanja mreže, rezultata analize uzoraka i režima dnevne i noćne proizvodnje na PPV Mlava, nedvosmisleno je da je uzrok povremenog incidentnog proboja štetnih materija u sistem vodosnabdevanja postojanje paralelnih sistema za vodosnabdevanje sa hidropakom u domaćinstvima koja plasiraju vodu iz bunara u iste instalacije po privatnim objektima u koje se isporučuje voda sa PPV Mlava. Svaki pad pritiska u instalacijama hidropak kompenzuje svojim uključivanjem, usled čega se tačkasto i incidentno dešava proboj aerobnih mezofilnih bakterija, nitrata i drugih polutanata, koji u vodi sa PPV Mlava i u mreži nikad nisu detektovani. Dodatno onečišćenje vode dolazi iz instalacija u kojima je došlo do taloženja jedinjenja mangana tokom dugog perioda u kome je postrojenjem i mrežom gazdovao TE-KO i koji se usled naglih promena pritiska i neumereno velike potrošnje, uzburka i ispira iz cevi i vodi daje slabu obojenost.

4. JKP „Vodovod i kanalizacija“ savesno, odgovorno i održivo obavlja povereni mandat javnog vodosnabdevanja na području Grada Požarevca i u tom smislu, samo na osnovu odluke Gradskog Štaba za vanredne situacije, a bez rešenih imovinsko pravnih odnosa i okončanog procesa preuzimanja PPV Mlava i mreže od EPS, upravlja i održava taj sistem. Zaključkom Vlade RS br.1201.285920/1-16 od 20.jula 2016. Republika Srbija preuzela je vlasništvo nad PPV Mlava i distributivnom mrežom od EPS i u toku je njegovo predavanje Gradu Požarevcu na korišćenje. Raniji ugovori između JKP „Vodovod i kanalizacija“ i TE-KO Kostolac kao i Aneksi više nisu na snazi. U tom smislu JKP „Vodovod i kanalizacija“ nalazi se u teškoj ali i nezahvalnoj situaciji u kojoj preduzima sve zakonom dozvoljene aktivnosti da sistem koji nije deo sistema JKP „Vodovod i kanalizacija“ održava u funkciji u cilju vodosnabdevanja građana.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ je u prethodnih šest meseca, postupajući po primedbama građana i predstavnika MZ informacijama od stručnih službi sproveo sledeće aktivnosti na identifikaciji i rešavanju problema:

– kontinuirano dovozi vodu za piće do ovih naselja putem cisterni, tokom poslednjih mesec dana i održava konstantnu komunikaciju za zvaničnicima ZZJZ Požarevac na rešavanju ovog problema o čemu su izdata dva Saopštenja za javnost (4.8. i 7.8.2017.)

– pripremljen predračun na zameni filterske ispune i mernih uređaja na PPV Mlava,

– obavljene pripreme na izradi čvorišta neophodnih za mehaničko čišćenje magistralnih i distributivnih cevovoda,

– nabavljen deo materijala za izradu čvorišta, raspisao JN i sklopio Ugovor za dobijanje izvođača radova na poslovima čišćenja cevovoda koji počinje u petak 15.9.2017.

– izrađena kalkulacija na zameni vodomera i ugradnji nepovratnih ventila na priključcima u ovim naseljima kako bi se sprečio dalji prodor bunarske vode iz domaćinstava i sistem javnog vodosnabdevanja.

Pored toga , JKP „Vodovod i kanalizacija“ je privremeno i do okončanja svih aktivnosti na čišćenju mreže prebacio sve korisnike na režim snabdevanja na PPV „Lovac“ u Kostolcu i snabdevanje je u ovom trenutku stabilno.