Kucevo

Za danas zakazana 3. sednica Opštinskog veća opštine Kučevo

BRANIČEVSKI OKRUG DRUŠTVO KUČEVO VESTI

Danas, 24. januara održaće se 3.ovogodišnja sednica Opštinskog veća sa sledećim dnevnim redom :

1.Razmatranje i usvajanje prve izmene programa poslovanja JKP Kučevo za 2023.god.

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih
aktivnosti JKP Kučevo za četvrti kvartal 2022.god

3. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Pravilnika o bližem uređivanju načina
planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o
javnoj nabavci, načina planiranja i sprovođenja mabavki na koje se zakon ne
primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.

4. Razmatranje i odlučivanje o obaveštenju Odeljenja za LER-službenika za javne
nabavke.

5. Razmtatranje i odlučivanje o odgovoru Komisije u vezi sa zahtevima za naknadu
štete koje su podneli Vojinović Lazar i Pajkić Miodrag.

6. Razmatranje i odlučivanje o zahtevu Rajić Nenada iz Kučeva za naknadu štete.

7. Razmatranje i odlučivanje o odgovoru na Zaključak opštinskog veća od
19.01.2023.god

8. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Pravilnika o kriterijumima i merilima
socijalne zaštite:Pomoć i nega u kući za odrasla i stara lica.

9. Razmatranje i odlučivanje o predlogu izveštaja o realizaciji programa
korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na
putevima na podrčju opštine Kučevo za 2022.god.

10. Razmatranje i odlučivanje o predlogu Programa za rad Saveta za koordinaciju
bezbednosti saobraćaja na putevima.

11. Razmatranje zahteva Stonoteniskog saveza opštine Kučevo za davanje saglasnosti
na upotrebu imena Kučevo.

 

12. Tekuća pitanja.