Završena restauracija Predićevih slika u crkvi Sv. velikomučenika Georgija u Starom Kostolcu FOTO

Kostolac

Nedavno su iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu, sa restauracije koja je realizovana u periodu 2017-2019. godine, vraćene tri pokretne ikone Uroša Predića koje su crkvi Sv. velikomučenika Georgija – zadužbini brodarskog kapetana i brodovlasnika Dragutina V.Todića u Kostolcu u vreme izgradnje hrama poklonili industrijalci Đorđe Vajfert, sopstvenik i dr Ferdinand Gramberg i Šarl Marešal upravnici Rudnika uglja „Kostolac“.

Foto: P.Jovanović

U pitanju su štafelajne slike velikog formata, rađene tehnikom ulja na platnu, sa religijskom tematikom: Sv. Georgije ubija aždaju, Sv. Ignjatije i Sv. Prokopije.

Foto: P.Jovanović

Ikone su naslikane i poklonjene Todićevoj zadužbini ubrzo po osvećenju hrama 1925. godine i decenijama su bile izložene negativnom uticaju nestabilne temperature i vlažnosti u crkvi, kao i nepovoljnom delovanju visoke koncentracije nečistoće u vazduhu.

Foto: P.Jovanović

Konzervaciju i restauraciju ikona iz Todićeve crkve u Starom Kostolcu izvela je slikar konzervator Sandra Jakovljević u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, uz nadzor vodećih stručnjaka za restauraciju slika Uroša Predića.

Foto: P.Jovanović

Projekat je uspešno realizovan zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu, odnosno inicijativi Snežane Milošević slikarke iz Kostolca koja je obezbedila finansijsku podršku kostolačkog ogranka Elektroprivrede Srbije, uz angažovanje slikara konzervatora Sandre Jakovljević koja je 2015. godine izradila projekat.

Foto: P.Jovanović

S obzirom na činjenicu da se radi o slikama u sastavu nepokretnog kulturnog dobra crkve Sv. Georgija u Starom Kostolcu, u realizaciju projekta su se uključile i nadležne stručne službe Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd jer je za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova bilo neophodno prethodno pribaviti uslove i saglasnosti na projekat, dok su Srpska pravoslavna crkva kao vlasnik, odnosno Eparhija braničevska i vladika Ignjatije dali saglasnost i blagoslov za restauraciju ikona.

Foto: P.Jovanović

Restauraciji ikona Uroša Predića prethodili su arhitektonski radovi na ovom spomeniku kulture, odnosno statička sanacija crkve i restauracija fasada sa veoma bogatom dekorativnom plastikom, koji su izvedeni tokom 2012. godine, dok se na lokalitetu Mali grad – Todića crkva već godinama sprovode arheološka iskopavanja u okviru projekta Istraživanje srednjevekovnog Braničeva, Narodnog muzeja u Požarevcu.

Foto: P.Jovanović
Foto: P.Jovanović
Foto: P.Jovanović