Exchange 6 Plan Rayvoja 03

Javna rasprava o Nacrtu Plana razvoja Grada Požarevca

VESTI

U procesu izrade Lokalnog plana razvoja za period od 2023. do 2030. godine, Grad Požarevac je organizovao konsultativni sastanak sa predstavnicima Partnerskog foruma u okviru javne rasprave o nacrtu Plana razvoja.

U toku je izrada Lokalnog plana razvoja Grada Požarevca za narednih sedam godina. Plan je izrađivan u prethodnih godinu dana i sadrži četiri segmenta.

Gradonačelnik je dodao da sve što je predviđeno Planom razvoja „ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već realne aktivnosti koje su planirane za narednih sedam godina. Prioriteti u Planu razvoja Požarevca su vezani za najveće probleme i izazove koje grad ima, kao što su, na primer, ekonomski, društveni razvoj, zaštita životne sredine i urbanizam.

Foto:P.J.

Prvi rezultati sprovođenja Plana razvoja Grada Požarevca biće poznati nakon tri godine.

Кoordinacioni tim Grada i tematske radne grupe zaduženih za izradu Plana razvoja, izradili su Nacrt Plana razvoja u okviru Programa „EU Exchange 6 – Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, uz podršku eksperata Stalne konferencije gradova i opština (SКGO), a kroz proces konsultacija sa tematskim radnim grupama.

Javna rasprava se sprovodi od 1. do 15. juna 2023. godine, do 15:30 časova.

Foto:P.J.

U postupak javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja Grada Požarevca, pozvani su da učestvuju stručna javnost i svi zainteresovani građani. Sve primedbe, predlozi, komentari i sugestije dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca, elektronskim putem na imejl adresu ler@pozarevac.rs (sa naznakom: “primedbe Plan razvoja“).

Izvor : SatTv