Hitna Pomoc Ambulanta

Održan prvi seminar za vozače vozila hitne pomoći

DRUŠTVO VESTI

Agencija za bezbednost saobraćaja realizovala prvi seminar za vozače vozila hitne pomoći u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu.

Uvođenjem kamera sa automatskom detekcijom prekršaja prolaska na crveno svetlo i prekoračenje brzine, pojavio se problem sa većim brojem evidentiranih prekršaja od strane vozača vozila hitne pomoći. Poseban problem postoji ako vozač dobije zabranu upravljanja vozilom, jer tada ekipe hitne medicinske pomoći nisu kompletne, odziv je sporiji i manja je pokrivenost terena. Agencija za bezbednost saobraćaja, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i rukovodstvom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu i Beogradu, istražila je prirodu problema, organizovala niz sastanaka i osmislila seminar za vozače vozila hitne pomoći.


U prethodnih pet godina dogodilo se 377 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovala vozila hitne pomoći. Tom prilikom je 370 lica povređeno, a 10 lica je izgubilo život. Četrdeset procenata vozača zajedno sa svojom ekipom, tehničar i lekar, učestvovali su u saobraćajnim nezgodama. Samo jedna trećina vozača vozila hitne pomoći prošla je dodatnu teorijsku ili praktičnu obuku za upravljanje ovim
vozilima. Anketiranjem većine vozača, elektronskim prilagođenim i ciljanim upitnikom, utvrđeno je šta su njihovi problemi i gde je prostor za edukaciju. Anketom je obuhvaćen i bezbednosti aspekt ekipa hitne pomoći u smislu minimiziranja rizika njihovog povređivanja u saobraćaju tokom vožnje i intervencije.

Prostor za smanjenje problema je u dodatnoj edukaciji vozača u vezi sa najnovijim propisima u saobraćaju i načinu automatske detekcije i evidentiranja prekršaja, edukaciji zavoda o zakonskoj proceduri za odustanak nadležnog organa za pokretanje prekršajnog postupka ako je prekršaj učinjen u cilju spašavanja života i očuvanje zdravlja.

Prvi u nizu seminara za vozače vozila hitne medicinske pomoći, održan je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu u ponedeljak, 20.03.2023, dok će se novih pet seminara zaredom održati u Beogradu počevši od srede 22.03.2023. godine. Seminar izvode savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Ilić i pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Vladan Nikolić.

U narednom periodu, radiće se sistemski i institucionalno na rešavanju problema na teritoriji cele Srbije, u skladu sa važećim propisima.