PAZITE ŠTA RADITE od 1. juna

VESTI
Svi koji od sledeće sedmice budu prekršili zabranu odlaska na stadion ili zabranu vožnje i druge zabrane koje im je sud odredio kao meru bezbednosti, odgovaraće krivično i preti im kazna do šest meseci zatvora ili novčana kazna.
Ova sankcija predviđena je novim krivičnim delom „kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti“ koje počinje da se primenjuje od 1. juna u krivičnom zakonodavstvu Srbije.Krivično delo će u ovom slučaju izvršiti svako ko prekrši zabranu izrečenu bilo kojom merom bezbednosti, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.To se odnosi i na izgrednike sa sportskih tribina kojima je sud izrekao meru bezbednosti zabrane odlaska na određene utakmice, odnosno sportske priredbe.

„Ukoliko počnu da se pojavljuju na tribinama, ili se ne jave policiji pred početak utakmice, izvršiće krivično delo“, naveo je Ilić.

Krivičnu odgovornost snosiće i oni koji ne budu poštovali zabranu suda da se približavaju i komunikaciju sa oštećenim, već na svoju ruku krenu da ugožavaju tu osobu.

Ova zabrana tipična je za krivična dela porodičnog nasilja.

Ko prekrši zabranu vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, ili i pored sudske zabrane nastavi da vozi motorna vozila takođe će izvršiti krivično delo.

Zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, izriču se mahom osuđenima za krivična dela zloupotrebe položaja i odgovornim licima, zatim lekarima, profesorima, bankarima i drugim osobama koja iznevere kodeks svog poziva ili prekorače ovlašćenja.

Zabranu upravljanja motornim vozilom sud mahom izriče optuženima za koje utvrdi da su odgovorni za izazivanje saobraćajne nesreće.