vodovod 01

Sedam novih bunara na vodoizvorištu „Ključ“ u Požarevcu – Kvalitet vode je izuzetno dobar u novim bunarima (FOTO)

Društvo Požarevac Vesti

Sedam novih bunara na vodoizvorištu „Ključ“ u Požarevcu biće pušteno u rad u prvoj polovini juna.

Investicijom vrednom 130 miliona dinara, grad Požarevac dobija dodatna 104 litra vode u sekundi. Požarevljani će, nakon dužeg vremena, u prvoj polovini juna dobiti čistiju vodu za piće, kada će biti pušteno u rad sedam novih bunara na vodoizvorištu „Ključ“ u Požarevcu.

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca napomenuo je važnost ove investicije:

“ Mi smo sa ovom velikom investicijom krenuli još 2022 godine i evo sada u 2023 godini na pragu smo završetka ove velike investicije. Ovom investicijom Grad Požarevac dobija 104 l/s vode, moram reći vrlo dobre zdrave pijaće vode, koja je u svim maksimalno dozvoljenim količinama. Grad Požarevac su u proteklim godinama mučili su nitrati, voda dobijena na ovim dubinama ima vrednost nitrata maksimalono 0,5 miligrama po novim analizama koje je uradilo Zavod za javno zdravlje Požarevac“.

U narednom periodu biće rađeno istraživanje na novom novoizvorištu koje je definisano planom generalne regulacije Kostolac, a to je vodoizvorište „Jagodica“.

Aleksandar Dimitrijević, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac istakao je vaznost proširenja vodoizvorišta Ključ i Meminac na kvalitetu i kapacitetu vodoizvorišta i istakao:

„Vodoizvorište Ključ i Meminac ima novih 7 bunara i 16 starih što je ukupno 23 bunara i svi će biti u eksploataciji, to je neka količina vode od 500 l/s, to je nekada bilo nezamislivo za ovo vodoizvorište. Kvalitet vode je izuzetno dobar u ovim novim bunarima“.

Novim bunarima stekli su se i preduslovi i kapaciteti za snabdevanjem vodom obližnjih seoskih naselja – Lučica, Prugovo, Poljana.

Miodrag Stepanović, direktor PD „Georad“ Požarevac se zahvalio svim učesnicima na ovom velikom i važnom projektu za Grad Požarevac i dodao:

„Zahvaljujem mojim kolegama iz Georada i svim učesnicima na ovoj investiciji, zato što je ovo proizvod i produkt naše domaće pameti. Naše pameti iz grada Požarevca gde se na ovaj način dobija 30% dovoljne, kvalitetne vode, vode koja iz ovih sedam bunara treba da se pusti u eksploataciju u narednih deset dana, znači ne govorim o stvarima koje će se dešavati, već o stvarima koje su vidljive i gde krećemo u eksploataciju vode.Dobiti 104 l/s kvalitetne vode koja gotovo ne sadrži nitrate, ne sadrži mangan, kalcijum nešto što je jako izvanredno. Važno je da svi građani čuju i vide da je pitanje vodosnabdevanja ključno komunalno pitanje ne samo Požarevca nego i čitave države a svedoci smo i čitavog sveta“.

Za razliku od prethodnih godina, ovog leta će vodosnabdevanje biti u znatnoj meri bolje, imajući u vidu da će kapacitet sa 300 litara tokom jula i avgusta, biti povećan na 500 litara vode u sekundi.

Radove na izgradnji bazena izvodili su JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac i PD „Georad“ Požarevac, sredstvima budžeta Grada Požarevca u iznosu od 130 miliona dinara.