U Požarevcu i Kostolcu 68 BIRAČKIH MESTA

POLITIKA

Na spisaku koji je danas objavljen na portalu grada Požarevca nalaze se 68 biračkih mesta. Požarevljani će moći da glasaju na 57, a Kostolčani na 11.

Radna tela obrazuju se najkasnije danas do kraja dana, stalni sastav biračkih odbora se bira do 22. marta, a predstavnici predlagača kandidata za prošireni sastav RIK-a biće poznati najkasnije do 28. marta.