Dubravica

Zanimljivosto o selu – Dubravica

VESTI

Po pričanju starih seljaka selo je bilo na staroj „Dubravici“ (dva kilometara istočno od današnje) do pre 140 godina, Ovo su mesto napustili zbog toga što je bilo otvorenom bez šume i blizu Dunavam pa su im dosađivali Turci kad su putovali Dunavom. Povuku se južno od današnjeg sela na mesto koje se sad zove Selište (udaljeno je kilometar ipo od sela). To i nije bilo selo no zbeg koji je tu ostao samo 5 – 6 godina za vreme zuluma i nemira, a kad se stanje smirilo nasele se na današnje mesto gde je tada bila šuma. Možda je ovo preseljavanje bilo i zbog poplava.

U početku austrijske vlade (1718) ovo je selo zabeleženo pod imenom „Dubroviz“ kao pusto i kao mesto gde su bile lađe ili vodenice. Pri kraju austriske vlade (1733) u Dubravici je bilo 35 kuća. U spisku sela od 1738. godine koji je izrađen uz austrisku kartu, pominje se kao „Dubroviza“.