Ostrovo

Zanimljivosti o selu – Ostrovo

KOSTOLAC VESTI ZANIMLJIVOST

Ostrovo je malo selo, koje pripada Gradu Požarevacu. Sa svih strana je okruženo vodom: sa severne strane Dunavom, a sa južne Dunavacem. Ime je dobilo zahvaljujući Austrougarima koji su, ne mogavši da izgovore nezgodnu srpsku reč „ostrvo“, govorili „ostrovo“.
Početkom prošlog veka priroda se poigrala sa Ostrovcima, učinivši da do tada glavni tok Dunava oslabi, a rukavac postane glavni tok. Tako je Ostrovo, nekada banatsko selo, može se reći „ni krivo ni dužno“, ostalo na desnoj strani Dunava.

Velika reka je ponekad nemilosrdno demonstrirala svoju snagu, podsećajući Ostrovce da nije zaboravila na njih, tako što bi poplavila celo selo, te se šorom nije šetalo, već se plovilo!

Tipična Vojvođanska gradnja, Ušoreni tip ulica, banatski mentalitet meštana, arterska voda, čine Ostrovo specifičnim i zanimljivim mestom južno od Dunava.

Selo Ostrovo nalazi se na jednom od najvećih dunavskih ostrva, koje se proteže od ušća reke Velike Morave do Ramskog grebena. Na plovnom putu Dunava ono se nalazi između 1079 km i 1101 km, računajući od ušća Dunava u Crno more. Ostrovo je dugo 22 km i široko oko 3,5 km, tako da njegova površina iznosi oko 65 km. Nadmorska visina Ostrova na zapadnom delu iznosi 70 m,a na istočnom 67 m. Najveća nadmorska visina u Ostrovu je centar sela (79 m) i na Rastovoj Umki (77 m). Ove dve kote znatno nadvisuju levu i desnu obalu Dunava čija je nadmorska visina 68-72 m. Ostrovo se nalazi na veoma važnom geostrategiskom mestu, spajajući južni Banat sa Pomoravljem i Branicevom.